โลโก้เว็บไซต์ เชิญอบรม DATA+AI Powered Communication 2022  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญอบรม DATA+AI Powered Communication 2022

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 10540 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

DATA+AI Powered Communication 2022
วันที่                2 – 30 พ.ย. 2564 (2 หลักสูตรรวม 11 วัน)
เวลา               9.00 – 16.00 น.
ช่องทางอบรม   ZOOM Webinar
รูปแบบการอบรม        ZOOM Webinar  ผู้เรียนสามารถพูดคุยสอบถามได้ในคลาสได้ทันที (ไม่สามารถดูย้อนหลังได้)
ลงทะเบียนเรียนฟรี!! มีใบประกาศสำหรับผู้เข้าอบรม* คอร์สเรียน DATA+AI Powered Communication 2022 ที่ผู้เรียนสามารถเพิ่มทักษะ AI ด้านการสื่อสาร เรียนสดกับวิทยากรระดับประเทศ มากกว่า 30 ท่าน มากกว่า 30 รายวิชา ถามตอบในคลาสได้ทันที ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 กับ 2 หลักสูตรเข้มข้น
 
  • หลักสูตร 1       Practical DATA+AI Skills for Next Normal Era
วันที่              2 - 4 พ.ย. 2564
ระยะเวลา        3 วัน
หลักสูตร Practical DATA+AI Skills for Next Normal Era เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเรียนแต่ละห้องตามความสนใจ ทั้งนี้ใน 1 วันจะแบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ 1) AI for Marketing Communication 2) AI Data Analytic and Production 3) AI for Humanity and Social Understanding
หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้าน Data, AI และการสื่อสารการตลาด เรียนรู้แนวคิดการนำ Data และ AI มาใช้ทำการสื่อสารการตลาดองค์กรได้อย่างไร เช่น การวิเคราะห์ Data การทำ Chatbot เพื่อการสื่อสาร ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้เรียนกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำหลากหลายท่าน ที่จะหยิบยกนำ Case study ประสบการณ์จากการทำงาน มาถ่ายทอดความรู้และแนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน
 
  • หลักสูตร 2       DATA+AI for Marketing Communication for Next Normal Era
วันที่              9, 11, 18, 23, 25, 27, 28, 30 พ.ย. 2564
ระยะเวลา        8 วัน
หลักสูตร DATA+AI for Marketing Communication for Next Normal Era เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 8 วัน หากเข้าเรียนครบทุกวิชาจะได้รับใบประกาศนียบัตร และสามารถเทียบโอนหน่วยกิต ป.โท ได้ ทั้งนี้หลักสูตรนี้ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจถึงคอนเซ็ปต์ กระบวนการ แนวคิด และการประยุกต์ใช้ Data และ AI ในการสื่อสารการตลาด ผ่านวิทยากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิเช่น ด้านการโฆษณา การตลาดเชิงเนื้อหา CRM Commerce และ SME เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เข้าร่วม Workshop ฝึกทักษะตั้งแต่พื้นฐานการจัดการ Data จนถึงการทำโมเดล (Modelling) เบื้องต้นได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแบบสด ๆ ตลอดหลักสูตร
 
หมายเหตุ
*ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร DATA+AI for Marketing Communication for Next Normal Era ครบทุกวิชาเท่านั้น
**สำหรับหัวข้อที่มี Workshop กรุณาเตรียมคอมพิวเตอร์ให้พร้อม
 
คอร์สนี้เหมาะกับใคร
ผู้บริหาร/หัวหน้างานในองค์กรรัฐและเอกชน ที่สนใจใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการขับเคลื่อนองค์กร
ผู้ประกอบการธุรกิจ SME และธุรกิจสตาร์ทอัพ
นักวิชาการ/อาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์ / นิสิต/นักศึกษา ผู้ที่สนใจปัญญาประดิษฐ์ทางการสื่อสาร (AI for communication)
คนทั่วไปที่อยากก้าวเข้าสู่อาชีพ หรือพัฒนาอาชีพด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร
 
ความรู้เบื้องต้นของผู้เรียน
เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารการตลาด การสื่อสารองค์กร
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ Data Science
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
 
ลงทะเบียนเข้าเรียนฟรี!! จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 092-165-6924
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา