โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 ตุลาคม 2564 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 60 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.    การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก = Reinforced concrete design  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

2.    การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก = Timber and steel design  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

3.    ปฐพีกลศาสตร์ : ทฤษฏีและการทดสอบในห้องปฏิบัติการ = Soil machanics : theory and laboratory testing  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

4.    เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพชั้นดิน = Ground improvement techniques  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

5.    การศึกษางานอุตสาหกรรม = Industrial work study   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา