โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 ตุลาคม 2564 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 66 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.     การบัญชีการเงิน = Financial accounting  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2.     การบัญชีนิติวิทยา = Forensic accounting  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3.     การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting 2  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4.     เศรษฐศาสตร์มหาภาคเชิงพลวัต = Dynamic Macroeconomics  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5.     เศรษฐศาสตร์การจัดการ = Managerial economics  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา