โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กันยายน 2564 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.   Increase productivity เพิ่มผลผลิตพิชิตประสิทธิผลด้วย Excel  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2.   การจัดการขีดความสามารถ = Competency management  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3.   ธุรกิจระหว่างประเทศ = International business  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4.   การตลาดคือทุกสิ่ง = Marketing  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5.   ทำไม บริษัทที่เติบโตมาก ๆ ถึงใช้ระบบโลจิสติกส์ เป็นแกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา