โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 สิงหาคม 2564 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.     เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (ฉบับพื้นฐาน) = Engineering economy (Basic edition)   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

2.     การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วย Patran/MSC Nastran = Finite element analysis with Patran/MSC Nastran  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

3.     วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

4.     วิศวกรรมสำรวจ 2  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

5.     การสำรวจขั้นสูง = Asvanced surveying   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา