โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 สิงหาคม 2564 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.    หลักการบัญชีต้นทุน = Principles of cost accounting  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2.    การบัญชีบริหาร  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3.    การบัญชีต้นทุน : หลักและกระบวนการ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4.    การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5.    การบัญชีภาษีอากร ปรับปรุงใหม่ 2562  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา