โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มีนาคม 2564 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 29 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.     How to design portfolios  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
2.     Propaganda โฆษณาชวนเชื่อ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
3.     พูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง by BetterPitch  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
4.     Marketing กลยุทธ์นอกตำรา  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
5.     การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ : ต่อให้ติดใกล้ชิดผู้บริโภคในโลกไร้รอยต่อ = Integrated marketing communications : connecting with consumers in the seamless world  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

  
    สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุดเจ็ดยอด  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา