โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 มีนาคม 2564 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 44 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.    ไวยากรณ์ภาษา ไอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น = English grammar for beginners  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
2.    การสอนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
3.    Profession office English for Thailand : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
4.    Sentence writing  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
5.    Error guru! รู้ทันข้อสอบ error  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

  
    สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุดเจ็ดยอด  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา