โลโก้เว็บไซต์ สวส. ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม พรบ.ทางด้านไอที และทบทวนรูปแบบการสื่อสารองค์กร | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส. ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อม พรบ.ทางด้านไอที และทบทวนรูปแบบการสื่อสารองค์กร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมหน่วยงาน ว่าด้วยเรื่องพระราชบัญญัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทบทวนรูปแบบการสื่อสารองค์กร มี ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุมฯ (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุม ชั้น.๒ สวส.มทร.ล้านนา ซึ่งการประชุมดังกล่าว เน้นให้ความสำคัญทางด้านพระราชบัญญัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องฯ ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) รวมไปถึงการทบทวนรูปแบบการสื่อสารองค์กร เพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพของการบริการมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของ มทร.ล้านนา ต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา