โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ... เลื่อนขยายเวลาเปิด - ปิดให้บริการช่วงก่อนสอบและสอบเดือนมกราคม 2564 และขยายเวลาส่งคืนหนังสือ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ... เลื่อนขยายเวลาเปิด - ปิดให้บริการช่วงก่อนสอบและสอบเดือนมกราคม 2564 และขยายเวลาส่งคืนหนังสือ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มกราคม 2564 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา