โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดบริหารธุรกิจ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดบริหารธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563 โดย อังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ จำนวนผู้เข้าชม 25 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.  Beyond airline disruptions : thinking and managing anew อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2. Career guide : chef  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3. Principles of marketing อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4. Business information systems : technology, development and management for the e-business อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5. Financial accounting  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา