โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 389 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.     Before Success กว่าจะถึงวันนั้น  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
2.     ไม่ว่าจะคิดอะไร ให้คิดตรงกันข้าม = Whatever you think, think theopposite  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
3.     แค่คิดว่าทำได้ คุณก็ชนะ! = Will to win  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
4.     วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก = inGenius  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
5.     สะกิดใจหัวหน้างาน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

  
    สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุดเจ็ดยอด  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา