โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดบริหารธุรกิจ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดบริหารธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 โดย อังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ จำนวนผู้เข้าชม 29 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1. Fluid mechanics อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2. Unsteady flow in open channels  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3. Introduction to modern climate change อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4. Writing and editing for digital media อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5. An introduction to the solar system อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา