โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดบริหารธุรกิจ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดบริหารธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 โดย อังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ จำนวนผู้เข้าชม 26 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 1. Power electronics : advanced conversion technologies อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2. Strength of Materials  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3. Statistical Portfolio Estimation อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4. Statistics อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5. Hydro-Ecological Modeling  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา