โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดบริหารธุรกิจ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดบริหารธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 กันยายน 2563 โดย อังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ จำนวนผู้เข้าชม 33 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1. Resilient post disaster recovery through building back better อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

2. The practical guide to managing event venues  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3. Event management in sport, recreation and tourism :  theoretical and practical dimensions อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4. The practical guide to organising events อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5. A practical guide to event promotion อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา