โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 29 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นวนิยาย งบประมาณปี 2562

  1. กลรักจอมวายร้าย / อุณหภูมิปกติ  ดูสถานะหนังสือ คลิก

  2. พิกัดรักแสนกล / อุณหภูมิปกติ  ดูสถานะหนังสือ คลิก

  3. ร้ายเกินพิกัด / อุณหภูมิปกติ  ดูสถานะหนังสือ คลิก

  4. เสน่ห์ร้าย / อุณหภูมิปกติ  ดูสถานะหนังสือ คลิก

  5. หมื่นฟุตสะดุดรัก / อินเอวา  ดูสถานะหนังสือ คลิก

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323

pdf โปสเตอร์นวนิยาย งบประมาณปี 2562 ทั้งหมด > คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา