โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 กันยายน 2563 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 22 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นวนิยาย งบประมาณปี 2562

  1. มาลีรติกานต์ / ฉัตรฉาย  ดูสถานะหนังสือ คลิก

  2. ออดอ้อน...เพียงเธอ / ฉัตรฉาย ดูสถานะหนังสือ คลิก

  3. รักโดยพฤตินัย / ฉัตรฉาย  ดูสถานะหนังสือ คลิก

  4. ออดอ้อนเว้าวอนรัก / ภัคธร ดูสถานะหนังสือ คลิก

  5. From love, to you ถึงเธอ...จากความรัก / ทะเลสีขาว & ทิวเขาสีฟ้า  ดูสถานะหนังสือ คลิก

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
    งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    (งานบริการยืม-คืน) โทร. 053-921444 ต่อ 1323

pdf โปสเตอร์นวนิยาย งบประมาณปี 2562 ทั้งหมด > คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา