โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กรกฎาคม 2563 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 28 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นวนิยาย งบประมาณปี 2562

         นวนิยายชุด Witchoar เล่ม 1-5 / กัลฐิดา  ดูสถานะหนังสือ คลิก
               - Witchoar book one : หยดน้ำแห่งกัลดราบก (เล่ม 1)
               - Witchoar book two : เปลวไฟแห่งเนโคร (เล่ม 2)
               - Witchoar book three : ถ้วยแก้วแห่งโมนาเชีย (เล่ม 3)
               - Witchoar book four : ใบชาแห่งอัลฮาคิม (เล่ม 4)
               - Witchoar book five : กาน้ำแห่งโฮโนรุอุส (เล่ม 5)

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(งานบริการยืม-คืน) โทร.053-921444 ต่อ 1323

pdf โปสเตอร์นวนิยาย งบประมาณปี 2562 ทั้งหมด > คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา