โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...อาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา : ทดลองใช้ฐานข้อมูล Bloomsbury Architecture Library และฐานข้อมูล Bloomsbury Design Library (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวน...อาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา : ทดลองใช้ฐานข้อมูล Bloomsbury Architecture Library และฐานข้อมูล Bloomsbury Design Library (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มิถุนายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 833 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน...อาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา : ทดลองใช้ฐานข้อมูล Bloomsbury Architecture Library และฐานข้อมูล Bloomsbury Design Library (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63)

   ฐานข้อมูล Bloomsbury Architecture Library : เป็นฐานข้อมูลชั้นนำสำหรับการศึกษาสถาปัตยกรรม ลักษณะวิถีชีวิตในเมือง และการออกแบบตกแต่งภายใน รวบรวมผลงานเขียนของสถาปนิกชื่อดัง Sir Banister Fletcher’s Global History of Architecture ไว้ มีข้อมูลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของโลกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน มีคำอธิบายอาคารที่สำคัญหลายแห่ง รูปภาพงานสถาปัตย์มากกว่า 2,000 ภาพ อาทิ ภาพวาด และแผนอาคาร เป็นต้น

   ฐานข้อมูล Bloomsbury Design Library : เป็นฐานข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการออกแบบและการศึกษางานฝีมือ สามารถเข้าถึงเนื้อหา และรูปภาพที่มีความละเอียดสูงได้ เป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางศาสตร์นั้นๆเฉพาะ ใช้งานง่ายเหมาะกับคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมถึงใช้อ้างอิงในงานเขียน งานวิจัย มีบทความอัพเดทใหม่ๆตลอดเวลา มีการอ้างอิงบรรณานุกรม (Citation)  รวบรวมประวัติความเป็นมาของศาสตร์ด้านการออกแบบ โดยมีพื้นฐานทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ แบ่งข้อมูลและภาพประกอบเป็นช่วงเวลา (Timeline) ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน มีข้อมูลเกี่ยวกับนักออกแบบที่มีชื่อเสียง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร. 053-921444 ต่อ 1332


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา