โลโก้เว็บไซต์ วันจักรี ๖ เมษายน  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันจักรี ๖ เมษายน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 เมษายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจักรี
๖ เมษายน 

เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) 
ที่ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี 
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕
➖➖➖➖➖➖➖➖

สำนักวิทยบริการแะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา