โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่องหอสมุดปิดให้บริการ 24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563  | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่องหอสมุดปิดให้บริการ 24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มีนาคม 2563 โดย ปาริชาติ สมแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 13 เมษายน 2563 สามารถใช้บริการในช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนี้

ลิงค์เข้าใช้บริการ
   - เว็บสืบค้นหนังสือ และยืมต่อออนไลน์ > http://autolib.rmutl.ac.th
   - เว็บหอสมุด https://library.rmutl.ac.th
 
   - เว็บสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > https://arit.rmutl.ac.th
   - Facebook Fanpage > AritRmutl

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม inbox Facebook Fanpage > AritRmutl
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา