โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดศิลปกรรม | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดศิลปกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 733 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.   Art in book form อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
2.   The Modern magazine : visual journalism in the digital era อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
3.   Little book of book making : timeless techniques and fresh ideas for beautiful handmade books  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
4.   Handstyle lettering : from calligraphy to typography อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
5.   Making mini books : big ideas for 30 + little projects อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

     สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
     งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร.053-921444 ต่อ 1323
     Facebook fanpage : RMUTL Library Fanclub


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา