โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดประวัติศาสตร์และศิลปกรรม | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดประวัติศาสตร์และศิลปกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 ธันวาคม 2562 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1.  NEON : new fluorescent graphics อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
2.  This is a good guide : for a sustainable lifestyle อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
3.  The visual biography of color อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
4.  The interior design course อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
5.  The sustainable design book อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

    สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
     งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร.053-921444 ต่อ 1323
     Facebook fanpage : RMUTL Library Fanclub


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา