โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดศิลปกรรมและเทคโนโลยี | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดศิลปกรรมและเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562 โดย อนัญญา วัฒนประทีป จำนวนผู้เข้าชม 159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1. Post-Impressionists masterworks อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
2. Interactive packaging design อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
3. The film book : a complete guide to the world of cinema อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
4. Mastering the potter's wheel อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก                                    
5. Featherston อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

    สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
     งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร.053-921444 ต่อ 1323
     Facebook fanpage : RMUTL Library Fanclub 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา