โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือใหม่ : หนังสือหมวดวิศวกรรม | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนะนำหนังสือใหม่ : หนังสือหมวดวิศวกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 โดย อังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม 

1. ดิจิตอลเทคนิค อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
2.
 ทฤษฏีวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
3. THIS is a รถ 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
4. งานแก๊สรถยนต์ 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
5. ตัวอย่าง การเตรียมงานก่อสร้างอาคารที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

     สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
     งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร.053-921444 ต่อ 1323
     Facebook fanpage : RMUTL Library Fanclub 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา