โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ประกาศวันหยุดให้บริการ เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส.มทร.ล้านนา : ประกาศวันหยุดให้บริการ เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 386 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

*** ประกาศวันหยุดให้บริการ ***
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จะปิดให้บริการในวัน วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
เนื่องในวันปิยมหาราช วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
และเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา