โลโก้เว็บไซต์ บทความ | ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ


แนะนำหนังสือใหม่ : หนังสือหมวดวิศวกรรม
อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 / แนะนำหนังสือใหม่

   งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม  1. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า เล่ม 2 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 2. ... >> อ่านต่อ


แนะนำหนังสือใหม่ : หนังสือหมวดวิศวกรรม
อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 / แนะนำหนังสือใหม่

     งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม  1. ดิจิตอลเทคนิค อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 2. ทฤษฏีวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 อ่... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : ประกาศวันหยุดให้บริการ เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒)
จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

*** ประกาศวันหยุดให้บริการ *** สำนักวิทยบริการและเทคโนโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะปิดให้บริการในวัน วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องในวันปิยมหาราช วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยา... >> อ่านต่อประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : บริการยืมหนังสือต่อ...ด้วยตนเอง (Online Renewal Sevice)
อังคาร 15 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่ต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถใช้บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Online Renewal Sevice) ได้ที่ : http://autolib.rmutl.ac.th ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 87

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา