โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือใหม่ | ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : แนะนำหนังสือใหม่


งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดบริหารธุรกิจ
พุธ 11 ธันวาคม 2562

1. คู่มือค้นหา 1% ที่สำคัญที่สุด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ... >> อ่านต่องานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดศิลปกรรม
จันทร์ 2 ธันวาคม 2562

  1. Great building : the world's architectural masterpieces explored and explained อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 2. The elements of sculpture : a viewer's guide อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  >> อ่านต่อ


งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดศิลปกรรม
จันทร์ 25 พฤศจิกายน 2562

  1. Architecture of Lanna อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 2. Printing colors in graphic design : CMYK & PMS อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ... >> อ่านต่อ


งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม
พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562

1. การประเมินสิ่งแวดล้อมขั้นก้าวหน้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ... >> อ่านต่อแนะนำหนังสือใหม่ : หนังสือหมวดวิศวกรรม
อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562

   งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม  1. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า เล่ม 2 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 2. ... >> อ่านต่อ


แนะนำหนังสือใหม่ : หนังสือหมวดวิศวกรรม
อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562

     งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดวิศวกรรม  1. ดิจิตอลเทคนิค อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 2. ทฤษฏีวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 อ่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา