โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือใหม่ | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : แนะนำหนังสือใหม่

งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
จันทร์ 25 มกราคม 2564

1.    รวมเทคนิคสร้างสรรค์งานวิดีโอและเอฟเฟ็กต์ = After effects motion graphic workshop  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก ... >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
จันทร์ 25 มกราคม 2564

1.    ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ : คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก ... >> อ่านต่อ
งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
จันทร์ 14 ธันวาคม 2563

1.   สถานพำนักจิตวิญญาณ:สถาปัตยกรรมและการออกแบบสภาพแวดล้อมในฐานะศิลปะบำบัด = Places of the soul : architecture and environmental design as a healing art โดย Christopher Day  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก ... >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา : ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563

1.    สถาปัตยกรรม : ความรู้ฉบับพกพา = Architecture : a very short introduction   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก ... >> อ่านต่องานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2563

นวนิยาย งบประมาณปี 2562 คลั่ง ขัง ฆ่า = Misery / Stephen King  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
พฤหัสบดี 19 พฤศจิกายน 2563

นวนิยาย งบประมาณปี 2562 เซ็ปติมัส ฮีป ปาฏิหาริย์หมายเลขเจ็ด เล่ม 7  / Angie Sage  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ หมวดนวนิยาย
พุธ 18 พฤศจิกายน 2563

นวนิยาย งบประมาณปี 2562          เซ็ปติมัส ฮีป ปาฏิหาริย์หมายเลขเจ็ด เล่ม 2-6 / Angie Sage  ดูสถานะหนังสือ คลิก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 140


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา