โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สวส.มทร.ล้านนา : ประกาศวันหยุดให้บริการ เนื่องในวันปิยมหาราช (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒)
จันทร์ 21 ตุลาคม 2562

*** ประกาศวันหยุดให้บริการ *** สำนักวิทยบริการและเทคโนโลโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะปิดให้บริการในวัน วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องในวันปิยมหาราช วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยา... >> อ่านต่อประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : บริการยืมหนังสือต่อ...ด้วยตนเอง (Online Renewal Sevice)
อังคาร 15 ตุลาคม 2562

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : สำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่ต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถใช้บริการยืมต่อด้วยตนเอง (Online Renewal Sevice) ได้ที่ : http://autolib.rmutl.ac.th ... >> อ่านต่อ

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : Ookbee Buffet (อยู่ที่ไหน...ก็อ่านหนังสือได้)
พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลด Appication ใช้งาน...คลิกที่นี่ คู่มือการใช้งาน...คลิกที่นี่ >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 64

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา