โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

สวส. จัดอบรมการใช้งาน DIGITAL CARD RMUTL มิติใหม่ของบัตรดิจิทัล มทร.ล้านนา ที่ตอบโจทย์ ทุก LIFESTYLE สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป
อังคาร 4 มิถุนายน 2567

   เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดอบรมการใช้งาน DIGITAL CARD RMUTL มิติใหม่ของบัตรดิจิทัล มทร.ล้านนา ที่ตอบโจทย์ ทุก LIFESTYLE สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ณ ห้องฝึกอบรม ๒ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติจาก นางปวีณา ทองปรอน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน เป็นประธานเปิดงาน  มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จากบริษัท กรีนเอนเนอ... >> อ่านต่อ


สวส. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ '' ในหลวง '' เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ประจำเดือนมิถุนายน
อังคาร 4 มิถุนายน 2567

 วันนี้ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางปวีณา ทองปรอน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกิจกรรม “ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน จังหวัดภูเก็ต เพิ่มพูนความรู้ แนวคิด ทักษะใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ
เสาร์ 4 พฤษภาคม 2567

   ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ ,รองผู้อำนวยการ ประกอบด้วย อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร ,อาจารย์ ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ ,อาจารย์ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร และนางปวีณา ทองปรอน (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน) พร้อมด้วยบุคลากร ซึ่งวัตถุประสงค์ ... >> อ่านต่อ


สวส. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ '' ในหลวง '' เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗   
พุธ 1 พฤษภาคม 2567

   วันนี้ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๔๐ น. บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกิจกรรม  Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงา... >> อ่านต่อ
สวส. ติวเข้ม การสร้างสรรค์สื่อกราฟิกดิจิทัลแนวใหม่ ด้วย Adobe Ai สำหรับ บุคลากร มทร.ล้านนา จัด ''โครงการอบรมการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ด้วยชุดซอฟต์แวร์ Adobe ''
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567

   ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการอบรมการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ด้วยชุดซอฟต์แวร์ Adobe Illustrator (Ai) โดยมี อาจารย์ ดร.อนันตญา วรรณโพธิมุกข์ เป็นวิทยากรการอบรม พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม ๒ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ซึ่งมีนายณัฏฐ์พั... >> อ่านต่อ


สวส. ส่งเสริมความเชี่ยวชาญการสร้างสรรค์สื่อกราฟิกดิจิทัลแบบมืออาชีพ ด้วย Adobe Ps สำหรับ บุคลากร มทร.ล้านนา จัด ''โครงการอบรมการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ด้วยชุดซอฟต์แวร์ Adobe''
อังคาร 23 เมษายน 2567

   ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการอบรมการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ด้วยชุดซอฟต์แวร์ Adobe Photoshop (Ps) โดยมี นางสาวอาพัชรี ศิรินาโพธิ์ นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารและผลิตสื่อ) เป็นวิทยากรการอบรม พร้อมด้วยบุคลากร กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิบริการบดี เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม ๒ อาคารหอสมุด สวส.ม... >> อ่านต่อ


สวส. สระเกล้าดำหัว สุมาคารวะ ท่านอธิการบดี ''สืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ประเพณีสงกรานต์ล้านนา (ปี๋ใหม่เมือง) ๒๕๖๗''
ศุกร์ 19 เมษายน 2567

   วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๗) เวลา ๑๐.๑๐ นาที ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ ,รองผู้อำนวยการ ประกอบด้วย อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร ,อาจารย์ ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ ,อาจารย์ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร และนางปวีณา ทองปรอน (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ป... >> อ่านต่อ


สวส. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ '' สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ''
ศุกร์ 19 เมษายน 2567

   วันนี้ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๗) ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการ) รองผู้อำนวยการ ประกอบด้วย อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร ,อาจารย์ ดร.นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ ,อาจารย์ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร และนางปวีณา ทองปรอน (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ โครงการวัฒนธรรมสัมพ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 279


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา