โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ม.ค 2561
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา บธ.บ.การบัญชี ชั้นปีที่ 3 มทร.ล้านนา จอมทอง ในวันที่ 24 ม.ค 2561 โดยการนำของอ.ทศพร  ไชยประคองและอ.นฤมล  คุ้มพงษ์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มทร.ล้านนา จอมทอง  โดยมี คุณสุพิศ  ทองซัง เป็นวิทยากร >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดงาน วันราชมงคล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวันราชมงคล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงพระราชทานนาม “ราชมงคล” อันหมายถึง สถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา และทรงพระราชทานตราประจำพระองค์ พระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน  พ.ศ.2531 โดยช่วงเช้ารศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร  อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน  9 รูป ... >> อ่านต่อ


ห้องสมุด มทร.ล้านนา ศึกษาดูงานห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์ (TCDC)
พุธ 6 กันยายน 2560

เมื่่อวันที่ 9 ส.ค 2560 กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้ไปศึกษาดูงานห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ณ อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ให้บริการของห้องสมุดและการบริการต่างๆของห้องสมุด เพื่อนำมาบริหารจัดการพื้นที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อไป ข่าว : ทิพย์ธิดา  ก๋าวิละ รูปภาพประกอบ : อนุธิดา  แก้วสอน >> อ่านต่อ


ห้องสมุด มทร.ล้านนา ดูงานหอสมุดเมืองกรุงเทพ
อังคาร 5 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 10 ส.ค 2560 กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ณัฐชาสิทธิ์  ชูเกียรขจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  ได้ไปศึกษาดูงานหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ให้บริการของห้องสมุดและบริการต่างๆของห้องสมุด เพื่อนำความรู้มาพัฒนาพื้นที่การให้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข่าว: ทิพย์ธิดา  ก๋าวิละ ภาพประกอบ : อนุธิดา  แก้วสอน   >> อ่านต่อ


ศูนย์บรรณสารและสื่อฯ ม.แม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบ WALAI Auto Lib งานห้องสมุด สวส.มทร.ล
อังคาร 13 มิถุนายน 2560

  ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป บุคลากร กลุ่มงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์บรร... >> อ่านต่อ


บุคลากร วิทยบริการฯ สืบฮีต โตยฮอย ล้านนา “สระเกล้าดำหัว รอง อ.มทร.ล. แผนฯ”
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560

  วานนี้ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยประมาณ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา (รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ที่กำกับดูแลงานวิทยบริการฯ อีกหน้าที่หนึ่ง) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ กองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา   ข่าว : ก... >> อ่านต่อ


สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล สืบฮีต โตยฮอย ล้านนา “ สระเกล้าดำหัวอธิการบดี และอาจารย์อาวุโส ”
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560

  วานนี้ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวอธิการบดี มทร.ล้านนา และอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณตึกหน้า อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยประมาณ เริ่มจากพิธีบวงสรวงดำหัวครูบาเจ้าศรีวิชัยและพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช แล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา