โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

หอสมุดปิดบริการ วันที่ 23-27 มีนาคม 2563
ศุกร์ 20 มีนาคม 2563 - จันทร์ 30 มีนาคม 2563

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
    >> อ่านต่อ


เปิดบริการยืมคืน
จันทร์ 18 กันยายน 2560 - จันทร์ 18 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องสมุด
ผู้รับผิดชอบ : ห้องสมุด
กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทค เปิดให้บริการยืมคืน ทรัพยากรสารนิเทศ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป >> อ่านต่อ


Count Activity : 21 - 22 ทั้งหมด 22

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา