โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...อาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา และนักวิจัย ใช้งานโปรแกรม Endnote X9 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวน...อาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา และนักวิจัย ใช้งานโปรแกรม Endnote X9


EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลบรรณานุกรม โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรม ทั้งการอ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม EndNote สามารถใช้งาน ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac โดย EndNote X9 เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่สำนักงานวิทยทรัพยากรให้บริการผ่านหน้าเว็บไซด์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา และนักวิจัย แบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ เว็บไซต์ https://download.rmutl.ac.th/

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Endnote X9 คลิกที่นี่ 

คู่มือการใช้โปรแกรม Endnote X9 คลิกที่นี่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวสุพิศ ทองซัง กลุ่มงานหอสมุด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร. 0 5392 1444 ต่อ 1332

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา