โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์) รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 | หอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์) รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่ : ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : รนศ.สวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566
วันที่ 1 กมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่
และกำหนดการอื่นๆ เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ

 

 

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ในประกาศผลเป็นแบบรายบุคคล
ผู้สมัครต้องยืนยันตัวตัวเข้าระบบรับสมัคร และตรวจสอบผลสอบเป็นรายบุคคลเท่านั้น
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา