ตารางการจัดหมวดหมู่ LC อย่างย่อ

ตารางการจัดหมวดหมู่ LC (Library of Congress Classification) อย่างย่อ

ตารางการจัดหมู่ LC  อย่างย่อ

(Library of Congress Classification)

A ความรู้ทั่วไป
AC   รวมเรื่องชุด
AE    สารานุกรม
AG    หนังสืออ้างอิงอื่นๆนอกเหนือจากสารานุกรม
AI    ดรรชนี
AM   พิพิธภัณฑ์
AN    หนังสือพิมพ์
AP   วารสาร
AS    สมาคม สมาคมทางวิชาการ
AY    หนังสือรายปี อัลมาแนคส์
AZ   ประวัติทั่วไปของความรู้ และการเรียนรู้
B ปรัชญา และศาสนา
B-J   ปรัชญา

B    รวมเรื่องปรัชญา ประวัติ และระบบ
BC   ตรรกวิทยา
BD    อภิปรัชญา ความรู้ทางปรัชญา ญาณวิทยา  ทฤษฎีของความรู้ ปรัชญาทางศาสนา
BF   จิตวิทยา การศึกษาทางจิตวิทยา
BH   ความงาม
BJ   จริยศาสตร์
BL-BY   ศาสนา ทฤษฎี
BL   ศาสนา ความเชื่อถือ
BM   จูดาส์
BP   ศาสนาอิสลาม
BR    คริสต์ศาสนา
BS   คัมภีร์ไบเบิล
BT   ลัทธิทางศาสนา
BV   หลักปฏิบัติ
BX   นิกายต่างๆ

C ประวัติศาสตร์ทั่วไป
CA   ปรัชญาทางประวัติศาสตร์
CB    ประวัติศาสตร์อารยธรรม
CC    โบราณสถาน
CD    เอกสารโบราณ ตัวเขียนโบราณ
CE   ปฏิทิน เวลา
CJ    เหรียญโบราณ
CN   Epigraphy , Inscriptions
CR   ตราประจำตระกูล
CS    วงศ์วาน
CT   ชีวประวัติ

D ประวัติศาสตร์ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
D   ประวัติศาสตร์ทั่วไป
DA   ประวัติศาสตร์ประเทศอังกฤษ
DB    ประวัติศาสตร์ประเทศออสเตรเลีย-ฮังการี
DC    ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส
DD   ประวัติศาสตร์เยอรมันนี
DE    วัตถุโบราณทรงคุณค่า
DF    ประวัติศาสตร์กรีก
DG   ประวัติศาสตร์อิตาลี
DH-DJ   ประวัติศาสตร์เนเธอร์แลนด์
DH    ประวัติศาสตร์เบลเยี่ยม
DJ   ประวัติศาสตร์ฮอลแลนด์
DK    ประวัติศาสตร์รัสเซีย โปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซียในทวีปเอเซีย
DI    ประวัติศาสตร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ นอร์เวร์ สวีเดน
DP   ประวัติศาสตร์สเปน โปรตุเกส
DQ    ประวัติศาสตร์สวิสเซอร์แลนด์
DR   ประวัติศาสตร์ตุรกี และรัฐแถบทะเลบอลข่าน
DS   ประวัติศาสตร์เอเซีย
DT    ประวัติศาสตร์อัฟริกา
DU   ประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย และดินแดนในมหาสมุทรใกล้เคียง
DX   ประวัติศาสตร์ยิปซี

E-F ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
E   ประวัติศาสตร์ทั่วไปของอเมริกา และสหรัฐอเมริกา
F   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งภายในและภายนอกประเทศ

G ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา
G   ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา กีฬา
GA    คณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ และดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์
GB    ภูมิศาสตร์กายภาพ
GC    มหาสมุทร และภูมิศาสตร์ของมหาสมุทร
GF   ภูมิ-มานุษยวิทยา
GN   มานุษยวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา
GR   คติชนวิทยา
GT   มารยาท ประเพณี
GV   กีฬา และบันเทิง เกมส์ต่างๆ

H   สังคมศาสตร์ทั่วไป
HA   สถิติ
HB    ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
HC    ประวัติและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลิตผลชาติ
HD   ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์และองค์การของการเกษตรและอุตสาหกรรมด้านที่ดินสหกรณ์ แรงงาน และอุตสาหกรรม
HE    การขนส่งและการคมนาคม
HF    การพาณิชย์
HG   การเงิน ธนาคาร เครดิต การแลกเปลี่ยน การลงทุน และการประกัน
HJ   การเงินภาคเอกชน
HI    สังคมวิทยา
HN   ประวัติศาสตร์ของสังคม การปฏิรูปสังคม และกลุมในสังคม
HQ    ครอบครัว การแต่งงาน สตรี
HS    สมาคม สมาคมลับ สโมสร
HT   ชุมชน ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ชนชั้นของสังคม ชนชั้นกรรมกร เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
HV    สวัสดิภาพสังคม สังคมที่มีปัญหา การแก้ไข อาชญากรรม

HX    สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ อนาธิปไตย

J รัฐศาสตร์
J   เอกสาร เอกสารทางราชการของประเทศสหรัฐอเมริกาและชาติอื่นๆ
JA   รัฐศาสตร์ทั่วไป
JC   ทฤษฎีของรัฐ
JF    ประวัติรัฐธรรมนูญ และการบริหารทั่วไป
JK   ของสหรัฐอเมริกา
JL    ของรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกา
JN   ของทวีปยุโรป
JQ   ของทวีปเอเซีย อัฟริกา ออสเตรเรีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
JS   รัฐบาลท้องถิ่น
JY   อาณานิคม การอพยพเข้าและออก
JX   กฎหมายระหว่างประเทศ

K กฎหมายทั่วไป (Law (General) )
KB     กฎหมายโบราณ กฎหมายโรมันและระบบกฎหมายที่ปกครองโดยพระ
KD     กฎหมายของสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์
KE     กฎหมายของแคนาดา
KF     กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
KG     กฎหมายของลาตินอเมริกา
KH    กฎหมายของอเมริกาใต้
KJ     กฎหมายของยุโรป (ยุโรปตะวันตก)
KK    กฎหมายของเยอรมนี
KL     กฎหมายของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรปเหนือ สแกนดิเนเวีย
KM   กฎหมายของสหภาพโซเวียต
KP     กฎหมายของเอเซีย เอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกใกล้ และเอเซียใต้
KQ    กฎหมายของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกไกล
KR     กฎหมายของแอฟริกา
KT    กฎหมายของออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอนตาร์กติกา

L การศึกษา
LA   เรื่องทั่วไปของการศึกษา และประวัติการศึกษา
LB    ทฤษฎีและการปฏิบัติ จิตวิทยาการศึกษา การสอน
LC    รูปแบบการศึกษาพิเศษ การสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้
LD    มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
LE   ของอเมริกาอื่นๆ
LF    ของทวีปยุโรป
LG   ของเอเซีย อัฟาริกา หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิค
LH    วารสารของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน
LJ    วิทยาลัยในเครือ และสิ่งพิมพ์ของวิทยาลัย
LT   ตำรา (ตำราทั่วไป)

M ดนตรี
M   โน้ตเพลง
ML   เรื่องราวทางดนตรี
MT   ทฤษฎี และการสอนทางดนตรี

N ศิลปกรรม
N   เรื่องทั่วๆไป นิทรรศการ และการแสดง
NA   สถาปัตยกรรม
NB   ปฏิมากรรม และศิลปที่เกี่ยวข้อง
NC   งานกราฟิก การวาด และการออกแบบ
ND   จิตรกรรม
NE   การแกะสลัก ภาพพิมพ์
NK   ศิลปกรรมประยุกต์ทางอุตสาหกรรม การตกแต่ง เครื่องประดับ

P ภาษาและวรรณคดี
P   ปรัชญาภาษาศาสตร์และสัทศาสตร์
PA   ปรัชญาและวรรณคดีกรีกและละติน
PB   วรรณคดี และภาษาเซลติค(ไอริช เวลล์ กัลลิค)
PC    ภาษาตระกูลโรมัน(อิตาเลียน ฝรั่งเศส สเปน ปอร์ตุเกส)
PD   ภาษาตระกูลเยอรมัน ภาษาตระกูลสแกนดิเนเวีย
PE   ภาษาอังกฤษ
PF   ภาษาดัช
PG   ภาษาและวรรณคดีของสลาฟ ลิทัวเนีย อัลบาเนียน ลัสเซียน สโลวัค โปลิช
PH   ภาษาและวรรณคดีของฟินโน ฮังกาเรียน
PJ   ภาษาและวรรณคดีของชนชาติอาหรับ ตุรกี เปอร์เซีย เฮมาติคเซมิติค
PK   ภาษาและวรรณคดีอินโด-อิหร่าน อินโด-อารยัน อมีเนียน
PL   ภาษาและวรรณคดีตะวันออก ประเทศในหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิคอัฟริกา
PM   ภาษาและวรรณคดีอินเดียนแดงอเมริกัน และภาษาพิเศษอื่นๆ
PN   ประวัติทางภาษาและวรรณคดี ทั่วไป
PQ   วรรณคดีโรมัน
PR   วรรณคดีอังกฤษ
PS   วรรณคดีอเมริกัน
PT   วรรณคดีเยอรมันและสแกนดิเนเวียน
PZ   วรรณคดีนวนิยายและวรรณกรรมวัยรุ่น

Q วิทยาศาสตร์
QA   คณิตศาสตร์
QB   ดาราศาสตร์
QC   ฟิสิกส์
QD    เคมี
QE   ธรณีวิทยา
QH   ธรรมชาติวิทยา
QK   พฤกษศาสตร์
QL   สัตว์ศาสตร์
QM   กายวิภาค
QP   สรีรศาสตร์
QR   บัคเตรีวิทยา

R แพทย์ศาสตร์
R   เรื่องทั่วไปทางการแพทย์
RA   การแพทย์ของรัฐ เอกสาร สาธารณสุข โรงพยาบาล
RB   อายุรเวช เวชศาสตร์
RC    การฝึกทางการแพทย์
RD   ศัลยกรรม
RE   จักษุแพทย์
RF   หู หลอดลม คอ (Otology Phenology Laryngology)
RG   นรีเวชวิทยา
RJ   Peadiatrics
RK   ทันตแพทย์
RL   ผิวหนัง (Dermatorogy)
RM   อายุรแพทย์
RS   เภสัชวิทยา และสารตัวยา
RT   พยาบาลศาสตร์
RY   รังษี (Thomsonain eclectic medicine)
RX   Homeopathy
RZ   โรงเรียนและศิลปทางการแพทย์

S เกษตรศาสตร์ พืช และสัตว์และอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง
S   เกษตรกรรมทั่วไป ดิน ปุ๋ย การจัดการไร่นา
SB   การเพาะปลูก ไร่นา สวนผลไม้ การจัดการ  สวน  สวนสาธารณะ แมลงและโรค

SD   ป่าไม้
SF    ปศุสัตว์ และสัตว์แพทย์
SH   การเลี้ยงปลา การประมง
SK   การล่าสัตว์ และเครื่องป้องกัน

T เทคโนโลยี
T   เทคโนโลยี่ทั่วไป
TA-TH   อาคาร ตึก และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
TA   วิศวกรรมโยธา
TC    วิศวกรรมชลประทาน
TD   วิศวกรรมสุขาภิบาล
TE   ถนนและทางสัญจร
TF   ทางรถไฟ
TG   สะพาน และหลังคา
TH   การก่อสร้าง ตึกอาคาร
TJ   วิศวกรรมเครื่องกล
TK   วิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรม
TL   รถยนต์และเครื่องบิน
TN   อุตสาหกรรมเหมืองแร่
TP   เทคโนโลยี่ทางเคมี
TR   การถ่ายภาพ
TS   โรงงานผลิตภัณฑ์
TT   การค้าที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
TX   คหกรรมศาสตร์

U การทหาร กองทัพ 
U   งานทั่วไปของกิจการทหาร
UA   กองทัพ การจัดกำลังกองทัพ การกระจายกำลัง
UB   การบริหารกองทัพ
UC    การบำรุง และการขนส่งกองทัพ
UD   ทหารราบ
UE   ทหารม้า
UF   ทหารปืนใหญ่
UG   วิศวกรรมทหาร
UH   การแพทย์การทหาร และสุขาภิบาลกองทัพ

V การทหารเรือ
V   เรื่องทั่วไปของกองทัพเรือ
VA   ทหารเรือ การจัดกองทัพเรือ การกระจายกำลัง
VB   การบริหารกองทัพเรือ
VC    การซ่อมบำรุง
VE   นาวิกโยธิน
VF   สรรพวุธ
VG   การแพทย์ทหารเรือ และสุขาภิบาล
VK   การเดินเรือ
VM   การต่อเรือ วิศวกรรมต่อเรือ

Z บรรณานุกรมและบรรณารักษศาสตร์
Z   บรรณารักษศาสตร์/สารนิเทศศาสตร์/
ห้องสมุด/หนังสือ/อุตสาหกรรมหนังสือและการค้า/   บรรณานุกรม