มกราคม 7, 2016
Admin (3 articles)
Share

Academic OneFile & National Geographic

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic
ด้วยสำนักพิมพ์ CENGAGE LEARNING ร่วมกับบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตาร์ (ประเทศไทย)จำกัดจะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ACADEMIC ONEFILE และฐานข้อมูล NATIONAL GEOGRAPHIC