มิถุนายน 22, 2017 Share

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ “Bloomsbury Fashion Central”

” ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีเนื้อหาทางการออกแบบ รูปภาพ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ที่อยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัยทางการศึกษา หนังสือตำราเรียน สารานุกรม นิทรรศการ และคลังรูปภาพ  สามารถเข้าไปสืบค้น Save, Print, Note, Share,…พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล ”
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ Link : www.bloomsburyfashioncentral.com
ทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  – 31 กรกฏาคม  2560