พฤษภาคม 5, 2017
patharamon limlertcharoenvanit (1 article)
Share

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เปิดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดฐานข้อมูล ดังนี้

  • ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile : ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE