มีนาคม 1, 2017 Share

ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW

 โปรแกรม EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์

(Manuscript Formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality Checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สามารถลงทะเบียนสมัครขอ Username และ Password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นก็นำ email ที่สมัครและ password ที่ได้ไปล๊อคอิน เข้าใช้งานเป็นรายบุคคล สามารถทดลองใช้โปรแกรมได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่าน URL : http://www.eewoww.com