มีนาคม 1, 2017 Share

ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประมาณ 95เรื่อง และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35ชื่อเรื่อง สามารถทดลองใช้งานได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ผ่าน URL  : http://portal.igpublish.com/iglibrary