มกราคม 23, 2017 Share

ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการเพื่อจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ด้วยห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา ในการนี้ทางห้องสมุดขอความอนุเคราะห์ในการเลือกเสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อหนังสือได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด http://library.rmutl.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยส่งไฟล์รายชื่อที่เลือกเรียบร้อยแล้วมายัง E-Mail : apromnuchanont@rmutl.ac.th

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อหนังสือได้ที่นี่ Text-book-2016-ร้านบุ๊คเอ็ดดูเคชั่น

รายชื่อหนังสือภาษาไทย-จากร้านจุฬา-และ-อมรินทร์-2560