กันยายน 29, 2016 Share

ขอเชิญใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect e-book

คลิกใช้บริการที่นี้…. http://www.sciencedirect.com/
สามารถดาวน์โหลดรายการแบบ Fulltext ได้ตั้งแต่ปี 2010 – 2015
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่…นางสาวสุพิศ ทองซัง โทร 053-921444#1332 หรือ supis@rmutl.ac.th
คู่มือการใช้บริการ sciencedirect-ebook