สิงหาคม 29, 2016 Share

ขอเชิญ ทดลองใช้ ฐานข้อมูล Gale Lingo

 1. รายละเอียด : ฐานข้อมูลทางเลือกใหม่ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะในด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ
  คุณลักษณะเด่น:
  – มีเนื้อหาการเรียนรู้กว่า 900 ชั่วโมง
  – มีกิจกรรมโต้ตอบในรูปแบบมัลติมีเดีย
  – เสริมทักษะการฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
  – ถูกออกแบบมาด้วยเทคโลยีใหม่ล้ำสมัย
  – รองรับการใช้งานกับ Browser ที่หลากหลาย
  – มาพร้อมเครื่องมือเรียนรู้แบบพิเศษ
  ผู้ใช้สามารถเลือก Course ต่างๆ, ดูความคืบหน้าของตนเอง, และเข้าสู่เครื่องมือการเรียนรู้พิเศษได้จากหน้าจอหลัก ซึ่งในแต่ละ Course นั้นก็จะมี Level, Unit, และ Lesson ต่างๆ ให้ผู้เข้าใช้งานได้เลือกที่จะเรียนรู้ ซึ้งรวมไปถึงการฝึกฝนทักษะการพูด ผ่านทางเทคโนโลยีThe Studio และ SpeaktMe ด้วยเช่นกัน และเมื่อได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้ว ก็จะสามารถเข้าสู่การทำแบบทดสอบ Achievement Test ได้ในลำดับต่อไป

  URL:http://infotrac.galegroup.com/itweb