สิงหาคม 22, 2016 Share

ขอเชิญ…บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญ…บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา อบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference Library (GVRL) วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB 2 ชั้น 1 อาคารห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-921444 ต่อ 1332

คลิกลงทะเบียนที่นี้…