มีนาคม 17, 2016 Share

เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online

         ด้วยสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ร่วมกับร้าน UPInform (อัพอินฟอร์ม) เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้
ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online (CJO)
รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ htmlไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญสามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargo
URL : journals.cambridge.org