มิถุนายน 13, 2016 Share

ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูล Access Engineering

Access Engineering คือฐานข้อมูลออนไลน์ชั้นนำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ มากกว่า 10 สาขาประกอบด้วยหนังสือหลักจากสำนักพิมพ์หนังสือ McGraw-Hill มากกว่า 600 รายการ สามารถเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ http://accessengineeringlibrary.com โดยระบุ Username: RMUTL และ Password: engineer 
 พร้อมกับ Interactive tools, picture, video multimedia,Calculators,Curriculum,Maps,Engineering,News,Graphs,Study,Guides,Tables,Tutorial,Videos   บริษัทได้เปิดใช้งานฐานข้อมูลวันที่ 19  พฤษภาคม  2560 (ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุพิศ ทองซัง โทรศัพท์ 053921444 ต่อ 1332)